Korona­ra­joi­tukset Oulussa jatkuvat 01.02.2021.2021 saakka

Yleisötilaisuudet

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.
Julkiset tilat

Korkean tartuntariskin vuoksi Oulun kaupungin hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan 1.12.2020–1.2.2021 ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin.

Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat
Uimahallit ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukeutumistilat. Suositellaan, että myös kylpylät menevät kiinni.
Museot ja muut kulttuurilaitokset
Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
Kauppakeskusten yleiset tilat
Kirjastoissa, BusinessAsemalla ja kaupungin asiointipisteissä rajoitettu palvelu.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.

Maskisuositukset
(päivitetty 11.1.2021, maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä THL:n ohjeistuksen mukaisesti)

Maskisuositukset koskevat 12 vuotta täyttäneitä.

Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
Aina julkisissa sisätiloissa ja tilaisuuksissa
Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
6.-luokkalaisilla, yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.
Ryhmäharrastustoiminta

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12.2020–1.2.2021. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.
Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään sekä sisällä että ulkona 1.12.2020–1.2.2021. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.
Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
Ikääntyneet ja riskiryhmät

Korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen: Voimassa olevien suositusten lisäksi päätetään kaupunginsairaalaa koskeva vierailukielto 1.12.2020–1.2.2021, tapauskohtaista harkintaa tehdään (esimerkiksi saattohoito). Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.12.2020–1.2.2021 sekä kaupungin että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä.

Opetuksen järjestäminen

Lukiot siirtyvät etäopetukseen nopeutetussa aikataulussa 2.12.2020–1.2.2021. Suositellaan vahvasti muiden toisen asteen oppilaitosten toimivan samoin. Opiskelijoiden harjoittelujaksot kaupungin toimipisteissä keskeytetään.
Tilanteen niin vaatiessa kaupungilla on valmius siirtää perusopetus osittain etäopetukseen nopealla aikataululla.
Etätyösuositus

Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti
Etäkokouskäytännöt

Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa
Ravitsemusliikkeet

Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti